دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۰۴

کارآفرینان در جهان از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند