پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۴۵

کاراته کاهای خراسان جنوبی 3 مدال رنگی رقابت ها را به ارمغان آوردند