شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ساعت ۱۴:۲۰

کاراته کاهای خراسان جنوبی 3 مدال رنگی رقابت ها را به ارمغان آوردند