دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۲

کاربرد بلاک چین در حوزه سلامت و پزشکی چیست؟