جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۱۸

کارگاه آموزشی تفکر استراتژیک جهت فعالان فرهنگی و قرآنی استان