سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۱۶:۵۸

کارگاه آموزشی تفکر استراتژیک جهت فعالان فرهنگی و قرآنی استان