شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۰۹

کامیون باربری در کمربندی اکبرآباد دچار حریق شد