چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۵

کاهش بیسوادی در گیلان ارتقاء رتبه باسوادی از هفتم به چهارم کشوری