سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۴۰

کدام اپراتور پایین ترین تعرفه ی مکالمه ی سیم کارت دائمی و اعتباری را دارد؟ ...