جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۵:۴۷

کسبه در سنگر جهاد اقتصادی همواره پشتیبان واقعی جمهوری اسلامی هستند