جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۵۲

کسب رتبه دوم کشور توسط انجمن سینمای جوان هرمزگان