چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۴۴

کشته شدن دو تن از شهروندان آرکانزاس آمریکا بر اثر تیراندازی