شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۲۵

کشته شدن دو تن از شهروندان آرکانزاس آمریکا بر اثر تیراندازی