شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۳

کشته شدن یک نظامی ترکیه ای در حملات راکتی پ ک ک از شمال عراق