شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۴:۵۲

کشته شدن یک نظامی ترکیه ای در حملات راکتی پ ک ک از شمال عراق