شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۰۲:۵۸

کشته شدن یک نظامی ترکیه در حمله پ ک ک