یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۲:۳۸

کشته شدن یک نظامی ترکیه در حمله پ ک ک