سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۰

کشته و مصدوم شدن 4 تبعه افغانی در معدنی در نور