چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۰۷

کشف دومین کارگاه ساخت سلاح شیمیایی در غوطه شرقی سوریه