چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۵:۵۹

کشف دومین کارگاه ساخت سلاح شیمیایی در غوطه شرقی سوریه