چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۳:۱۴

کشف سرقت مسلحانه در کمتر از 5 ساعت در زاهدان راننده به قتل رسید