سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۳

کشف و انهدام یک کوره زغال غیرمجاز در کوخرد بستک