شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ساعت ۲۰:۲۴

کشف و ضبط سه قبضه اسلحه شکاری در روستای آفان مهاباد