پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۰۱

کشف و ضبط سه قبضه اسلحه شکاری در روستای آفان مهاباد