چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۳

کمبود عرضه عامل اصلی افزایش قیمت تلفن همراه