شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۴۲

کمک به تامین زیرساخت های صنایع اختصاص 64 میلیارد تومان وام کم بهره در ...