چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۱

کمک وزارت ارتباطات به صدا و سیما برای دسترسی بیشتر مردم به جام جهانی