چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۴۳

کمک 800 میلیون ریالی یک نیک اندیش به بیمارستان اوز