پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۴۴

کمیساریای عالی پناهندگان:شرایط برای بازگشت داوطلبانه آورگان میانمار فراهم شود