یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۱

کم کاری تیروئید در بارداری، تاثیر مستقیم بر جنین