شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۶:۲۱

کنست در صدد به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه