چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۹

کنگره بزرگداشت شهید علی جمال پور در اهواز برگزار می شود