پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۲۲

کنگره بزرگداشت شهید علی جمال پور در اهواز برگزار می شود