یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۰۹:۵۹

کنگره بزرگداشت شهید علی جمال پور در اهواز برگزار می شود