یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۰

کوالکام مودم Snapdragon X24 را معرفی کرد؛ دسترسی به سرعت 2Gbps با بهبود ...