چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۶:۲۴

کودک مبتلا به سندرم داون، چه شکلی هستند؟