چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۱۱

کوهنورد مصدوم در اشترانکوه به بیمارستان منتقل شد