دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۳۱

کویت متن قطعنامه پیشنهادی درباره تحولات فلسطین را در شورای امنیت توزیع کرد