جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۵

گتوسو: هیچ چیز زیباتر از برهم زدن پیش بینی ها نیست