جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۴:۱۲

گرامیداشت یاد و نام شهدا الویت اصلی مسئولین دانشگاه است