پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۰:۱۷

گردهمایی بزرگ همسران شاهد و ایثارگر شهرستان زرند برگزار شد