پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ساعت ۲۰:۰۶

گروه کر تنال در پنجاه و هفتمین دوره ی مسابقات آواز و گروه های کر ایتالیا ...