یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۴۷

گزارشگران سازمان ملل سرکوب تظاهرات در مرزه غزه را محکوم کردند