دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۳:۵۱

گزارش ایرنا از وضعیت سامرا درپی کشته شدن فرمانده حفاظت نخست وزیر عراق