سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۵

گسترش صنعت پوشاک در خراسان شمالی، اشتغال زایی خوبی به همراه دارد