یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ساعت ۱۲:۰۲

گسترش صنعت پوشاک در خراسان شمالی، اشتغال زایی خوبی به همراه دارد