جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۷:۱۷

گشایش دوازدهمین نمایشگاه کتاب خوزستان در اهواز