پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۱۷

گشایش غرفه کانون در سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان گیلان