سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۲۵

گفتگوی چهره به چهره استاندار کرمان با جوانان معترض