یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۸:۰۸

گوشی P20 شرکت هواوی، 6 میلیون نسخه فروش رفت