دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۶

گوگل امکان انتخاب تم تیره و روشن را برای دارندگان گوشی پیکسل فراهم می کند