یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۲۱:۴۲

یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت