سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۴۷

یزدی ها برای بازسازی عتبات عالیات 25 میلیارد ریال کمک کردند