دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۲:۱۹

یکصد نفر از ایتام کلانشهر رشت اطعام شدند