جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۲۳

یکپارچگی امت اسلامی در دفاع از مظلومیت فلسطین