یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ساعت ۰۹:۵۰

یک زن در تیراندازی در زاهدان کشته شد