جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ساعت ۱۹:۱۵

یک محموله سری نظامی در پرتاب اخیر اسپیس ایکس