یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۵۹

یک میلیون فلسطینی بازداشت شدند