دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ساعت ۰۱:۰۸

یک کشته و 8 مجروح در سانحه محور کمیجان – وفس

1. حاجعلی خبر داد: راه اندازی اداره تصفیه و امور ورشکستگی در ...

اداره تصفیه و امور ورشکستگی شهرستان اراک در دادگستری کل استان مرکزی افتتاح شد .