پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ساعت ۱۸:۲۵

1.2 میلیون تومان؛ حداقل حقوق بازنشستگان کشوری